A Donbass, a l’est d’Ucraïna, es viu una guerra que mescla conflicte armat obert i delictes de bandes. A Dombass, a la guerra li diuen pau, la propaganda es presenta com a veritat, l’odi es fa passar per l’amor. Però això no es limita a una regió, a un país o a un sistema polític, és una cosa que té a veure amb tots.